Skip to main content

HMS politikk

Grunnleggende prinsipp for vår virksomhet:

  • Vi skal jobbe systematisk med helse, miljø og sikkerhet.
  • Vi skal alltid arbeide i samsvar med lover og forskrifter og vår interne HMS politikk.
  • Vi skal alltid sette sikkerhet først.
  • Vi skal være miljøbevisste.
  • Vi skal ta vare på våre ansatte ved å sikre godt HMS-arbeid.
  • Vi skal legge til rette for personlig utvikling.
  • Vi skal etterstrebe høy trivselsfaktor hos den ansatte.
Dette er vårt grunnlag for en sikker virksomhet og sentralt i vår innsats for å skape et godt arbeidsmiljø.
Den viktigste ressursen for oss i GB Tech er de ansatte. Og det er derfor viktig at de ansatte får gode og trygge arbeidsforhold og har et godt og trivelig arbeidsmiljø. Vi ønsker å øke kompetansen hos den ansatte og skal derfor legge til rette for ønsket personlig- og faglig utvikling hos den ansatte. Vi har også 3 definerte overordnede HMS mål som er bygget under prinsippene:
  • God HMS kultur
  • Trygt og godt arbeidsmiljø
  • Miljøbevissthet
Felles for alle HMS målene er er at det kreves systematisk oppfølgning på tiltak som gjøres for å sikre etterlevelse av HMS målene. Vi har en egen styringsplan som tar for seg alle relevante punkter som vi mener skal bidra til måloppnåelse.